Archivematica och AtoM  i Sverige (AOAIS).

Archivematica och AtoM är opensource programvaror för digitalt bevarande respektive visning av digitalt arkiverat material.