Om föreningen

Föreningsinformation kommer publiceras här så snart föreningen är bildad, vilket väntas ske under våren 2018.