Om föreningen

Nätverket startade 28:e maj 2018. 

Syftet är att svenska användare av Archivematica och AtoM skall kunna utbyta erfarenheter på användarträffar och i forum på denna hemsida.